1st Mass for the Year 2020

Abaw a salamat kunran ACCAI Pastors, sa pangunguna ni Pastor Joel Caracas sa pagbibigay ng mensahe ng buhay para sa pagkain espiritwal ng ating kaluluwa.

Pangalilbi sa inisyatibo nan ama nin Babalin Anda, Mayor Joganie Rarang pigaw magka main tamon monthly mass para kunran empleyado nan LGU Anda.

Si Dios A Marayo❤️

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan