Skip to main content

1st Mass for the Year 2020

Abaw a salamat kunran ACCAI Pastors, sa pangunguna ni Pastor Joel Caracas sa pagbibigay ng mensahe ng buhay para sa pagkain espiritwal ng ating kaluluwa.

Pangalilbi sa inisyatibo nan ama nin Babalin Anda, Mayor Joganie Rarang pigaw magka main tamon monthly mass para kunran empleyado nan LGU Anda.

Si Dios A Marayo❤️

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan