Association of Pangasinenses in AMERICA FOUNDATION And Pangasinan Provincial Health Office Presents

MEDICAL, SURGICAL AND DENTAL MISSION dated January 31 held at Anda Municipal Ground beside PNP Anda Station

Muna muna a pakisalamat kunran APAF nin nangawit kunan sitin Mission para kuntamon taga Anda, sa pakikipagtulungan nan PHO tan RHU Anda, sa pangunguna ni Dra. Gillen Vuelta tan say panagsuporta nan Ama nan Babalin Anda, Mayor Joganie Rarang

Si Dios A marayo sa sarban pangangado nin para kunran Andanians ❤️

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan