Skip to main content

Courtesy Call of O/HNRCen-NL Naval Reserve Center Northern Luzon

Courtesy call of O/HNRCen-NL – Naval Reserve Center Northern Luzon to our Municipal Mayor Joganie Batangislajogz Rarang
Kunran marabay a magin reservist sa Philippine Navy, ampaningkap saran aplikante iti sa babalin Anda, nu bilang wadi ta mabuo tamuy 42 ran aplikante, maaburuyan yan iti sa babali tamo ganapen a training. Kanya saray marabay mag apply, magwa kamon palista sa office of the Mayor.
Sa lahat po ng gustong mag apply open Po ito sa mga 18-60 years old Basta physically fit po.
#ArangkadaAnda
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan