Skip to main content

EXECUTIVE COMMITTEE FOR GINANG ANDA 2023 with SHEG & BRGY

Nagkamain nin meeting kaaluyon saray Executive Committee para sa Anda Town Festival tan saray SHeG tan Liga ng mga Barangay para sa pamalasta nin mangyadi nin Ginang Anda 2023. Si Mayor Joganie Batangislajogz Rarang bilang ExeCom Chairman a nagpreside para kunan sitin pididinep.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan