Skip to main content

EXECUTIVE LEGISLATIVE AGENDA FORMULATION CY 2023-2025 (Day 3)

Day 3
Awarding of Certificates to participants and resource speakers of the LGU-ANDA Executive Legislative Agenda Formulation 2023-2025 held at Paoay Lake JLP Resort, Ilocos Norte
Say pipapasaya tan mabistan uksoy a mangibin aligwas para sa Babalin Anda
Abaw a salamat sa liderato ni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, Vice Mayor Erwin Catabay tan sarban Sangguniang Bayan Members.
#ArangkadaAnda
#BatangIsla
 
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan