Skip to main content

Kalusugan at Kalinisan Karavan Season 5

Abaw a salamat sa sarban nangibin tulong pigaw magwa yayti si Kalusugan Karavan para kunran Kababalyan min taga Anda lalong Lalo Ana kuni apo Gobernador Amado Espino III, BM Margielou Orange Humilde-Versoza, Provincial Health Officer III Anna Ma. Teresa de Guzman, MD, MPH, Dr. Cielo Almonte, PHO1, Madam Alegria Almajano, General Services Officer, Madam Evan Gladish Domalanta, Pangasinan Mobile Force 1st Company, PSDS Dr. Edwin Ampler, Dra. Gillen Vuelta, All Punong Barangay especially PB Franchgil Mateo and PB Oscar Flores, all RHU staff, BHW, Brgy. Councils, Tondol Teaching Force, sarban nibi muyon tulong ket alakin Pasalamat mi lalon Lalo anay naibi para kunran aw-anak, sarban mabuktot, senior citizens tan ngamin ran nakiparticipate, alakin tulong tan biyaya a nakarate sa Babalin Anda. Si Dios A marayo, Abaw salamat❤️

-Joganie C. RARANG
Municipal Mayor

Kalusugan at kalinisan Karavan Season 5

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan