Skip to main content

LOCAL RECRUITMENT ACTIVITY

Attention all jobseekers!
Magkamain nin Local Recruitment activity sa babali tamo nu February 9-10,2023 a ganapen sa Training center Nan Anda.
Just bring your resume mga Kababalyan sa ngamin nin interesado nin aplikante.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
 
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan