Skip to main content

Municipal Development Council: Supplemental Budget Number 1

Nagkamain nin meeting a Municipal Development Council sa munisipalidad nan Anda kaaluyon yay Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, suportado ran Sangguniang Bayan nan Anda nin nirepresenta ni SBM Lilybeth Kiongson tan say Liga ng mga Barangay sa pamumuno ni PB Leopoldo Carolino Jr.
Naaprubawan yay Supplemental Budget Number 1 kunan sitin taon, bilang pangisadya sa infrastructure projects para sa pamabista nan babali tamo.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan