Skip to main content

“PARINA SA ANDA, BABALI NIN BINONGEY”


Dandani yayna mayadi a marker nan taytay tamo sa pibutlayan nin Catubig tan Mal-ong Kababalyan! Saya namanaet nin proyekto yupa sa liderato nan maanus tan maado nin ama nan babalin Anda, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang
#ArangkadaANDA
#BatangIsla

[ngg src=”galleries” ids=”463″ display=”basic_thumbnail”]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan