Skip to main content

Pasasalamant ni Mayor Joganie Rarang sa kanyang Isang taong panunungkulan

Nais ko pong magpasalamat sa isang taon na pagsama po ninyo sa aking panunungkulan sa ating Bayan.

Hindi man po madali ang mga pinagdadaanan natin ngayon, pero lubos pa din po akong nagpapasalamat sa lahat po ng mga panalangin po ninyo para sa akin. Kayo po ang lakas ko, hangga’t nariyan po kayo na sumusuporta sa akin, magtatrabaho po ako sa abot ng aking makakaya upang kayo po na mga Kababalyan ko ay mahatiran ng serbisyong totoo at sapat para sa lahat. Hinihingi ko pa din po ang patuloy po sana ninyong pagdarasal sa ating Panginoon na sana po mawala na po ng tuluyan ang COVID-19 na ito.

Joganie Batangislajogz Cardona Rarang

MUNICIPAL MAYOR


Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan