Skip to main content

Pinasiyahan ng ating butihing Ama ng bayan, Mayor Joganie Batangislajogz Cardona Rarang ang “Samahan ng Mangingisda ng Barangay Carot”

Pinasiyahan ng ating butihing Ama ng bayan, Mayor Joganie Batangislajogz Cardona Rarang ang “Samahan ng Mangingisda ng Barangay Carot” sa kanyang mensahe sa Unang Pagpupulong bilang Registered Association ng nasabing asosasyon. Idiniin niya ang halaga sa pagsunod sa mga batas may kinalaman sa R.A. 8550 , The Philippine Fisheries Code of 1998 nang sa gayon ay mapatibay ang preserbasyon sa pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Carot, ang dagat. Kasama sa naturang pagpupulong ang LEO ng Anda LGU Ms. Danae F. Cervera na nagbigay updates sa tungkulin ng isang asosasyon, PB Clipton Francisco ng Carot at naganap ang pagpupulong sa bakuran ni Mr. Fernando Rarang, ang President ng samahan.
Ito ay isang Arangkada para sa mas ibayong pagiingat sa karagatan para may maibigay pang kabuhayan sa mga susunod na henerasyon.

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan