Skip to main content

SIBIB GOES TO POBLACION

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Nagwaan yay pangibin servicio sa Barangay Poblacion sawanin a awro sa pamunuan Nan maanos nin Mayor Joganie Batangislajogz Rarang kaaluyon saray Sangguniang Bayan Members,Department Heads tan National Agencies.
Abaw a salamat sa Poblacion Barangay Council nin pinanguwan nan maseseg a PB Rey Nico Angelo Catabay.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan