Skip to main content

Tondol Seaside Bible Baptist Learning Center In Cooperation with Health Care International Brings Medical Mission to our Kababalyan!

Abaw a salamat sa awit muyon tulong para kunran Kababalyan mi. Si Dios a mangibin bendisyon sa sarban pangangado muyo para kunran taga Anda.

May this season of Christmas brings us love to all mankind❤️

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan