Skip to main content

Traditional Popularity Contest vibes in Ginang Anda 2023

Presentation of candidates for GINANG ANDA 2023 and First Canvassing
Ginang Awag- Mrs. Virginia Balingao
Ginang Awile- Mrs. Reina Salvacion Padilla
Ginang Batiarao- Mrs. Mylin Clave
Ginang Cabungan- Mrs. Jackielou Ezar
Ginang Carot – Mrs. Jenielyn Briones
Ginang Dolaoan- Mrs. Miriam Lacas
Ginang Imbo- Mrs. Rhodora Quinere
Ginang Macaleeng- Mrs. Virginia Gimena
Ginang Macandocandong- Mrs. Remidios Madayag
Ginang Mal-ong- Mrs. Veronica Benabese
Ginang Namagbagan- Mrs. Junalyn Prado
Ginang Poblacion- Mrs. Maribel Carpo
Ginang Roxas- Mrs. Melody Dela Cruz
Ginang Sablig – Mrs. Marife Cahigas
Ginang San Jose- Mrs. Orrlanda Flores
Ginang Siapar- Mrs. Alma Castro
Ginang Tondol- Mrs. Dyna Precious Viado
Ginang Toritori- Mrs. Shiryl Carace
Mariga a benipisyo tan say tradisyunal nin lutsawan (selling of boxes) tan secret voting a nangyadi sa first canvassing. Naibayle na sara ngamin a kandidata nin maanos nin Mayor tamo, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang tan si sangkasesegan nin Vice Mayor tamo, Vice Mayor Erwin Catabay a bilang pangisubli nin tradisyon sin nu’nan panaon a magwaan yay sayan benefit dance para sa fund raising.
Nakisalamat yan alaki si Mayor Jogz kunran SHEG facilitators and members ta nipa’deng ray bawat kandidata ra para sa Anda town festival. Pinasalamatan nan lamang ni Mayor Jogz a ExeCom nan festival, tan say committee nin nagmando para sa canvassing.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
#GinangANDA
2023
 
Transparency Board
Narito po Ang naging resulta Ng ating First canvassing para sa Ginang Anda 2023
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
#ginanganda
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan