Skip to main content

Turnover of Lots to  Brgy. Mal-ong Receipients  from Rural Bank of Anda

Turnover of lots to 13 recipients of Barangay Mal-ong, from the Rural Bank of Anda, Pangasinan witnessed by our Municipal Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, Vice Mayor Erwin Catabay, Sangguniang Bayan Members of Anda, and Mal-ong Barangay Council.
Abaw a salamat Madam Juris Magna De Leon-Vargas, Madam Judy De Leon Vargas- Quiocho, tan sa buong pamunuan nan Rural Bank of Anda, Pangasinan sa nibi muyon alakin pabor kunran kababalyan tamo nin magkamain nin sarilin luta a pama’dengan ran bale ra. God bless you po!
#ArangkadaANDA
#BatangIsla

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan